Politiikan viidakkokirja Pohdintaa yhteiskunnasta ja asiaa tavan ihmisen elämästä

Uuden sukupolven kuntajohtaja on erilainen pomo

  • Uuden sukupolven kuntajohtaja on erilainen pomo

Kauppalehden pääkirjoituksessa 3.1.2017 otetaan kantaa siihen, että kaupungin- ja kunnanjohtajan virasta on kadonnut vetovoima. Hakijoita ei pääkirjoituksen mukaan ole riittävästi. Lisäksi esille nostetaan kunnan rooli tulevaisuudessa. Pääkirjoituksen mukaan tulevien maakuntajohtajien tehtävissä on vaikutusvaltaa ja näkyvyyttä enemmän kuin kaupunginjohtajan viroissa.

Itse en ole aikoinani lähtenyt kunnanjohtajaksi siksi, että minulla olisi vaikutusvaltaa ja näkyvyyttä. Hain vuonna 2009 nuorena ja koulutettuna ihmisenä takaisin töihin kotiseudulleni Vaalaan, koska koin, että minulla olisi annettavaa entisen kotikuntani kehittämiselle. Tuolloinen valtuusto näki minun valinnassani mahdollisuuden. Olin aikanaan harvinaisuus kuntajohtajien joukossa. Näin ei ole enää vaan alle 45-vuotiaita kuntajohtajia on jo sen verran, että meistä on muodostunut tiivis vertaisverkosto. Kutsumme itseämme uuden sukupolven kuntajohtajiksi.

Vaalassa tulevaa aikaa, jossa sotepalveluita ei tuoteta tai järjestetä itse, on eletty jo tovi. Vuoden 2010 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Oulunkaaren kuntayhtymän vastuulle silloisen sote-uudistuksen myötä. Talous- ja palkkahallinto sekä tietohallinto siirtyivät jo vuotta aiemmin. Meidän kaltaisille kunnille vaihto tulevaan malliin on helpompi. Olemme jo eläneet tulevaisuuden kunnan aikaa ja pystyneet sopeutumaan ja sopeuttamaan toimintaamme.

Pääkirjoituksessa arvioidaan, että on todennäköistä, että Suomessa yleistyy pormestarimalli, jossa pormestari valitaan valtuutettujen joukosta. Tämän pohdinnan kunta toki joutuu tekemään. On kuitenkin aina niin, että vaihtuva poliittinen johto tarvitsee taustalleen hyvän valmistelevan virkamieskunnan.

Omassa kotikunnassani myös minun tehtäväkuvani on muutettu. Käytännön työni jakaantuu elinvoimajohtamiseen, yritysasiamiehen tehtävään ja perinteiseen kunnanjohtajan tehtävään. Perinteisessä tehtävässä korostuu esittelyvastuu kunnanhallitukselle, strateginen johtaminen, konsernijohtaminen, verkostoituminen, edunvalvonta ja viraston ylimpänä johtajana toimiminen. Työ on julkista ja erittäin monipuolista. Pyrin olemaan helposti saavutettavissa myös sosiaalisessa mediassa. Annan aikaa erilaisille yhteisöille ja ikäryhmille. Tapaan ihmisiä, keskustelen ja kannustan toimimaan.

Tulevaisuuden kunta voi olla OSAAVA JA OIVALTAVA PAIKALLISISTA LÄHTÖKOHDISTA ELINVOIMAA RAKENTAVA KUNTA. Tällöin uudistuminen ja yhteistyö ovat kaiken toiminnan ydin.  Globaaleista haasteista huolimatta kunta kykenee kasvattamaan yritysten, asukkaiden ja yhteisöjen osaamista. Minusta tulevaisuuden pieni kunta voi parhaimmillaan olla INNOSTAVA ELINVOIMAKUNTA, jos se pystyy kanavoimaan asukkaiden ja kausiväestön potentiaalin alueen kehittämiseen. Kunnanjohtajalla on tässä työssä merkittävä rooli.

Uuden sukupolven kuntajohtajat rakentavat jo rooliaan uudella tavalla. Kuntajohtajan työ on muutoksessa ja muuttuu. Näin sen tuleekin olla.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset