Politiikan viidakkokirja Pohdintaa yhteiskunnasta ja asiaa tavan ihmisen elämästä

Yleinen taloudellinen tilanne myönteinen - Kuhmon talousarvio tiukka

Yleinen kansantalouden tilanne on ollut jo pidemmän aikaa hyvä. Työttömien määrä on vähentynyt ja työllisten määrä kasvanut. Näin myös Kuhmossa. Tämän vuoden osalta on kuitenkin ikäviä uutisia. Verotulot eivät kerry talousarvion ja veroennusteen mukaan vaikka yleinen talouden kehitys on myönteistä. Poikkeuksellisen huono verotulojen kertymä johtuu veronpalatuksista, verotuksen rytmityksestä ja maksuunpantavan kunnallisveron heikommasta kertymästä.

Tämän vuoden ennuste

Kuhmon kaupungin verotulot ovat jäämässä noin 800 000 euroa budjetista. Vuoteen 2017 verrattuna Kuhmon kaupungilla on käytettävissään 1,5 miljoonaa euroa vähemmän verotuloja. Lopullinen verokertymä ratkeaa joulukuun tilityksessä, jonka on arvioitu olevan isolle joukosta kuntia negatiivinen. Valtionosuuden puolestaan kertyvät arvioitua paremmin ja niitä kertyy 340 000 budjetoitua enemmän eli saman verran kuin vuonna 2017.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2018 budjetti laadittiin jo lähtökohtaisesti alijäämäiseksi eikä kuntien asettamaan raamin kyetty pääsemään. Erikoissairaanhoidon kulukehitys on tämän lisäksi ollut Kainuun tasolla talousarviosta korkeampaa. Näistä syistä kuntayhtymä ennustaa noin 10,1 miljoonan euron budjetin ylitystä, mikä Kuhmon kaupungin osalta tarkoittaa 1,3 euron menojen lisäystä. Kaupungin omassa toiminnassa puolestaan arvioidaan henkilöstömenoja säästyvän 650 000 euroa.

Tämän vuoden ennuste on siis, että kaupunki tekisi alijäämää n. 1,24 miljoonaa. Tilanne on edelleen heikentynyt viime kerran kirjoittamastani arviosta, joka silloin oli 740 000 euroa. Vuosikate pysyy kuitenkin positiivisena, vaikkakin heikkenee merkittävästi viime vuoteen verrattuna.

Tuleva vuosi

Tulevan vuoden ennustamisen varmin palikka ovat laskevat valtionosuudet. Tulopohjasta lähtee valtionosuuksien laskemisen myötä noin 0,5 miljoonaa. Muutokset kohtelevat kuntia hyvin eri tavoin. Toisilla valtionosuudet kasvavat ja toisilla pienenevät.

Verotuloennusteen mukaan Kuhmon kaupungin verotulot kasvaisivat kuluvaan vuoteen nähden jopa 5,4% eli noin 1,4 miljoonaa. Vuoteen 2017 verrattuna kasvua ei kuitenkaan ole lainkaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupungilla on käytettävissään vuonna 2019 yhteensä 550 000 vähemmän verotuloina ja valtionosuuksina kuin vuonna 2017.

Palkankorotusten vaikutus kuntatalouteen on meillä arvioitu kasvattavan noin 2,3 prosenttia henkilöstökuluja. Sote kuntayhtymän arvion mukaan, kasvua tämän vuoden ennusteeseen syntyy noin 140 000 euroa ja kasvua vuoteen 2017 olisi noin 600 000 euroa. Kuhmon kaupungin talousarviossa on tällä hetkellä sote-hallituksen tekemän esityksen mukainen kuntaosuus budjetoituna. Se on noin 430 000 suurempi kuin sovittu kuntien esittämä raami.

Yhtälö on kestämätön. Tulot pienenevät ja samalla paineet sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousulle ovat olemassa. On selvää, Kuhmon kaltaisessa kunnassa, jossa nuorten ikäluokkien määrä pienenee on kyettävä hakemaan sopeutustoimia perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen menoista, mutta näillä sopeuttamistoimilla emme pysty kattamaan sote kustannuspainetta kokonaisuudessaan. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että maakuntauudistusta valmisteltaessa, emme tyytyisi katselemaan vuotta kerrallaan eteenpäin ja odottamaan uudistuksen mukaista tilannetta. Koko Kainuun osalta on varauduttava myös taloussuunnitelmavuosiin sekä siihen, että suunnittelun kaltaista uudista ei tapahtuisikaan. Soten kustannuskehitys on oltava hallittavissa.

Esittämäni talousarvion tulos on noin 500 000 euroa negatiivinen, mutta pitää sisällään ylimääräisen poiston, joka koostuu yrityskiinteistön arvon alentamisesta. Käyttötalous on tasapainossa. Talousarvioon sisältyy myös tulojen lisäystä 300 000 euroa, joka on ajateltu kertyvän sijoitusten allokaatiomuutoksen kautta tulevasta tuotosta. Tämä toteutuu vain jos sijoitukset tuottavat ja valtuusto hyväksyy allokaatiomuutoksen.

Talousarvio sisältää merkittäviä talouden tasapainottamistoimia mm. avustusten määrä esitetään laskettavaksi 20 prosentilla. Jokainen vastuualue on tehnyt toiminnan sopeuttamisen osalta esityksiä lautakuntakäsittelyn jälkeen yhteensä noin 500 000 euron edestä. Kuhmossa on ollut erittäin hyvä palvelujen laatu. Palvelut ovat keskimäärin olleet lukujen valossa parempia kuin maassa keskimäärin. Tästä tasosta joudumme nyt tinkimään, mutta kuitenkin säilyttäen hyvän palvelutason. Myös organisaation sisäisiin tehtävien jakoon ja toimintatapoihin olemme pureutuneet ja pureudumme. Myös tätä kautta toiminta tehostuu ja osin voidaan arvioida palvelujen myös paranevan.

Tulevien vuosien taloussuunnitelma ei ole vielä tarvittavassa tasapainossa. Palvelujen muotoilua ja talouden tasapainottamisen suunnittelua siis jatketaan. Tammikuussa näemme jo vuoden 2018 tilinpäätöksen luvut ja voimme ryhtyä arvioimaan mm. tarvetta verojen korotukselle. Tällä hetkellä taloussuunnitelman mukaan vuoteen 2021 mennessä kertyneet ylijäämät olisi syöty ja taseeseen olisi kertynyt alijäämää noin miljoona euroa. Näin ei voi tapahtua ja siksi uusia toimenpiteitä tarvitaan.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota tänään ensimmäisessä luvussa. Valtuustolle talousarvio jätetään 12.12. kokouksessa. Esitys hallitukselle on luettavissa huomenna kaupunginhallitukselle lähtevän esityslistan liitteenä. Talousarviota on käsitelty aiemmin valtuuston talousarvioseminaarissa, valtuuston verokokouksessa, kaupunginhallituksessa keskusteluasiana ja lisäksi henkilöstön YT-ryhmässä. Lisäksi olen esitellyt talousarvion keskustan valtuustoryhmälle ja toimialajohtoryhmät ovat osallistuneet aktiivisesti talousarvion laadintaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Vaikea paikka tehdä radikaaleja muutoksia, kun kaupungin käyrät eivät suoraan näytä missä on vika. Useat kunnat ovat kylmä rinki takapuolessa, kun verot eivät tuo lohtua loppuvuoteen, se on aina arvauspeliä.

Nopeaa keinoa ei ole tähän varmasti kenelläkään antaa, maailma on ankara paikka syrjässä oleville. Taloutta on hoidettu kuitenkin hyvin, joten ei kuhmolaisia voi tilanteesta hirttää.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset