Politiikan viidakkokirja Pohdintaa yhteiskunnasta ja asiaa tavan ihmisen elämästä

Rajakuntien ja valtion yhteistyölle luotava oma vakiintunut toimintamalli

 

Oma työni Kuhmon kaupunginjohtajana on avannut uudella tavalla itselleni paikallisen rajayhteistyön merkityksen.  Elämä rajan pinnassa on erilaista. Rajayhteistyö konkretisoituu joka kuukausi tapaamisten, yhteydenottojen ja keskustelujen muodossa. 

 

Kulttuurimatkailun edelleen kehittäminen, ympäristösuojelun yhteistyö ja luontomatkailu, viisumivapaan matkailun edistäminen ja elinkeinoyhteistyö sekä osaavan työvoiman saaminen alueelle ovat rajakuntien toiminnan keskiössä. Rajaseutujen saavutettavuus on tärkein yksittäinen yhteinen asia. Kuhmo on esittänyt mm. nopeaa idän pikajunaa Kuhmon kautta Kemijärvelle ja edelleen sieltä Jäämerelle ja toisaalta tunnelia pitkin Tallinnaan. Rata valmistuisi 2050.  Lentoliikenne kehittyy ja Itä-Suomen pienlentokenttien tulisi olla kunnossa tätä ajatellen. Rajanylitysasemat ja kansainvälinen rataverkko toimii liikenteen solmukohtina.

 

Alueemme turvallisuuskysymykset ovat omaa laatuaan. Rajavartiolaitos toimii itärajan ja saariston harvaan asutuilla alueilla, joilla monet viranomaiset ovat vähentäneet läsnäoloaan, ja hoitaa näillä alueilla useita viranomaistehtäviä 24/7. Rajavartiolaitoksen resursointi oikealla tavalla on meidän rajakuntien etu. Yhteistyö harva-turva asioissa  tarkoittaa poliisin, pelastustoimen ja ensihoidon toimivuutta. Viranomaisyhteistyötä ei voi tehdä, ellei ole kumppania.

 

Kaipaan enemmän yhteistyötä meidän rajakuntien kesken. Lisäksi kansallisesti ministeriötason kiinnostusta siihen, miten rajayhteistyötä kehitetään ja miten rajaseutujen elinvoimaa kansallisesti voidaan edistää. Vehviläisen koolle kutsuma rajakuntafoorumi tänään 1.2.2019 on erittäin tervetullut. On selvää, että kansallinen liikkumavaramme on välillä hankala liittyen kansainväliseen politiikkaan. On kuitenkin niin, että paikallinen rajaseututyö ei voi jäädä pelkästään meidän, useinkin hyvin pienten kuntien ja kaupunkien harteille. 

 

Esitän, että foorumista tai sen tapaisesta toiminnasta luodaan pysyvä toimintamalli. Foorumille voidaan nimetä myös pysyvä eri valtionhallinnon ja kuntien edustajista koottu johtoryhmä. Johtoryhmän tehtävänä olisi koordinoida yhteistyötä ja valmistella käsiteltäviä asioita foorumille. Johtoryhmälle nimetään yhteistyöstä vastaava henkilö valtionhallintoon. Lisäksi esitän, että valtionhallinnon eri ministeriöiden rajakunta-asioista vastaavien henkilöiden yhteystiedot kootaan selkeästi yhteen portaaliin kuntien avuksi. 

Foorumia voitaisiin laajentaa koskemaan kaikkia rajakuntien myös Ruotsin ja Norjan rajalla.

------------------------------------------

Esitys annettu rajakuntafoorumissa 1.2.2019. Kiitos Ministeri Anu Vehviläiselle, että hän kutsui foorumin esityksestäni koolle. Jatkoa mietitään nyt aktiivisesti.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset